Prima pagina   |   Bookmark
screaming
     
Noutati | Monitorul Oficial | Programe | Modele declaratii | IBAN | Zile lucratoare | Linkuri utile
 
  03.03.2005
Codul Fiscal al Romaniei, actualizat in 02.01.2005 si Norme Metodologice de aplicare a Codului Fiscal, actulizate la 18.02.2005

341KB

425KB
 (Instructiuni: Click dreapta - Save target as...)
 
  22.02.2005
OMF 147/2005 pentru modificarea si completarea OMF 1849/2003 privind personalizarea formularelor tipizate cu regim special, comune pe economie
publicat in MO 155/22.02.2005

164KB
 (Instructiuni: Click dreapta - Save target as...)
 
  22.02.2005
OMF 128/2005 privind unele reglementari contabile aplicabile agentilor economici
publicat in MO 153/21.02.2005

106KB
 (Instructiuni: Click dreapta - Save target as...)
 
  21.02.2005
OMF 149/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de calcul al dobanzilor aferente sumelor reprezentand eventuale diferente intre impozitul pe profit platit la data de 25 ianuarie a anului urmator celui de impunere si impozitul pe profit datorat conform declaratiei de impunere intocmite pe baza situatie financiale anuale
publicat in MO 148/18.02.2005

986KB
 (Instructiuni: Click dreapta - Save target as...)
 
  18.02.2005
HG 84/2005 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr 571/2003 privind Codul Fiscal, aprobate prin HG nr 44/2004
publicat in MO 147/18.02.2005

508KB

100KB

121KB

575KB
 (Instructiuni: Click dreapta - Save target as...)
 
  08.02.2005
OMF 91/31.01.2005 pentru modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr 281/2004 privind aprobarea modelului si continutului formularului 100 "Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul general consolidat", cod 14.13.01.01/a
publicat in MO 117/7.02.2005

382KB
 (Instructiuni: Click dreapta - Save target as...)
 
  01.02.2005
ORDONANTA nr. 10 din 21 ianuarie 2005 privind reglementarea unor masuri financiare
publicata in MO 96/28.01.2005

29,9KB

35,6KB

2236KB
 (Instructiuni: Click dreapta - Save target as...)
 
  01.02.2005
ORDONANTA nr. 9 din 21 ianuarie 2005 privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2005 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar si personalului salarizat potrivit anexelor nr. II si III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica
publicata in MO 97/28.01.2005

103KB

170KB
 (Instructiuni: Click dreapta - Save target as...)
 
  24.01.2005
OMF 35/17.01.2005 - Ordin al Ministrului Finantelor Publice pentur aprobarea modelului si continutului formularelor 101 "Declaratie privind impozitul pe profit", 120 "Decont privind accizele" si 130 "Decont privind impozitul la titeiul si gazele naturale din productia interna"
publicat in MO 76/24.01.2005

722KB
 (Instructiuni: Click dreapta - Save target as...)
 
  24.01.2005
HG 2.398/2004 - Hotarare privind modificarea si completarea Normelor Metodologice pentru aplicarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotararea Guvernului nr 479/2003
si
OU nr. 28/1999 - Ordonanta de Urgenta a Guvernului privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
publicate in MO 75/21.01.2005

716KB
 (Instructiuni: Click dreapta - Save target as...)
 
  22.01.2005
PRECIZARI privind modul de aplicare a prevederilor H.G. 977 si 978/2003, referitoare la taxa pentru serviciile publice de radiodifuziune si televiziune

11,2KB

12,4KB

72KB
 (Instructiuni: Click dreapta - Save target as...)
 
  22.01.2005
Hotarare nr. 978 din 22/08/2003 privind taxa pentru serviciul public de radiodifuziune
publicata in MO 607/27.08.2003

6,19KB

6,57KB

40,5KB
 (Instructiuni: Click dreapta - Save target as...)
 
  22.01.2005
Hotarare nr. 977 din 22/08/2003 privind taxa pentru serviciul public de radiodifuziune
publicata in MO 607/27.08.2003

6,15KB

6,52KB

40,5KB
 (Instructiuni: Click dreapta - Save target as...)
 
  21.01.2005
Directivele nr.4 (25 iulie 1978) si nr.7 (13 iunie 1983) ale Consiliului Comunitatilor Europene in baza art.54 alin.(3) lit.(g) din Tratatul privind conturile consolidate
publicat in MO 27bis/10.01.2005

86,4KB

111KB
 (Instructiuni: Click dreapta - Save target as...)
 
  21.01.2005
NORME TEHNICE din 18 octombrie 2004 privind confectionarea dispozitivelor de marcat materialul lemnos rotund, cioplit sau ecarisat si folosirea acestor dispozitive
publicate in MO 980/25.10.2004

17KB

20KB

117KB
 (Instructiuni: Click dreapta - Save target as...)
 
  21.01.2005
HG nr. 2183 din 30 noiembrie 2004 pentru modificarea si completarea Normelor privind circulatia materialelor lemnoase si controlul circulatiei acestora si al instalatiilor de transformat lemn rotund, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 427/2004
publicata in MO 1237/22.12.2004

9,56KB

10,6KB

67KB
 (Instructiuni: Click dreapta - Save target as...)
 
  21.01.2005
HOTARÂRE nr. 427 din 23 martie 2004 pentru aprobarea Normelor privind circulatia materialelor lemnoase si controlul circulatiei acestora si al instalatiilor de transformat lemn rotund
publicat in MO 328/16.04.2004

29,7KB

36,1KB

216KB
 (Instructiuni: Click dreapta - Save target as...)
 
  18.01.2005
Ordin 1.941/2004 — Ordin al ministrului finantelor publice privind Procedura acordarii deducerilor din venitul anual global potrivit art. 86 alin. (1) lit. d)—f) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal si Procedura de alocare a unei sume reprezentând pâna la 1% din impozitul pe venitul anual datorat potrivit art. 90 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
publicat in MO 54/17.01.2005

264KB
 (Instructiuni: Click dreapta - Save target as...)
 
  17.01.2005
Ordin 1.988/2004 — Ordin al ministrului finantelor publice pentru modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 161/2004 privind fisele fiscale, cu modificarile si completarile ulterioare
publicat in MO 49/15.01.2005

663KB
 (Instructiuni: Click dreapta - Save target as...)
 
  17.01.2005
Legea contabilitatii nr.82/1991 - republicata in 2005
publicata in MO 48/14.01.2005

67,3KB

29,3KB

40,6KB

248KB
 (Instructiuni: Click dreapta - Save target as...)
 
  16.01.2005
Ordin 848/1.687/2004 - Ordin al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei si al ministrului sanatatii
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, cu modificarile si completarile ulterioare (Cu anexe)
publicat in MO 22/07.01.2005

1,43MB

40,1KB

49KB

319KB
 (Instructiuni: Click dreapta - Save target as...)
 
  16.01.2005
Codul Fiscal al Romaniei 2005
Versiune actualizata la data de 30.12.2004 (cu modificarile aduse de OG 83/2004 aprobata si modificata de L494/2004, OUG 123/2004 si OUG 138/2004)
Modificarile intra in vigoare la 01.01.2005

817KB

136KB

168KB

799KB
 (Instructiuni: Click dreapta - Save target as...)
 
  14.01.2005
HG nr 2.139 / 30.11.2004
privind aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe si Anexa: Catalog privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe
publicata in MO 46/13.01.2005

3,25MB

81,5KB

122KB

1,47MB
 (Instructiuni: Click dreapta - Save target as...)
 
  12.01.2005
OMF nr 19 / 7.01.2005
privind aprobarea deducerilor personale lunare pentru contribuabilii care realizeaza venituri din salarii la functia de baza începând cu luna ianuarie 2005,
publicat in MO nr 39 / 12.01.2005

16,1KB

22,2KB

300KB
 (Instructiuni: Click dreapta - Save target as...)
 
  07.01.2005
Anexele 1 si 2 la OMF 1.850/2004 privind Normele metodologice de intocmire si utilizare a registrelor si formularelor comune pe economie privind activitatea financiara si contabila
publicate in MO 23bis / 07.01.2005

5,71MB
 (Instructiuni: Click dreapta - Save target as...)
 
  04.01.2005
HG nr 2.269/2004
privind aprobarea Normelor metodologice de calcul al contributiei de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale
publicata in MO 5/04.01.2005

407KB

15,1KB

18,1KB

125KB
 (Instructiuni: Click dreapta - Save target as...)
 
Disclaimer: Nu ne asumam nici o responsabilitate privind drepturile de autor sau legalitatea informatiilor prezente in aceste pagini. Va multumim!
Pagina realizata de vocalNET (www.vocal.ro)
vocalNET - Vocea viitorului Romana English